Shot Chart

Fusion bank
Ga HouGa Hou
2
FINNOVASIA
Ceara HuiCeara Hui
15
Fusion bank
LI FENGLINGLI FENGLING
22
FINNOVASIA
Mike MoMike Mo
4
FINNOVASIA
Tim FangTim Fang
9
FINNOVASIA
Jeff ChauJeff Chau
23
Fusion bank
Spark SoSpark So
32
FINNOVASIA
Vitaly PentegovVitaly Pentegov
8
FINNOVASIA
LUKAS PETRIKASLUKAS PETRIKAS
10
Fusion bank
Jayden Jayden
13
FINNOVASIA
Luka BoskovicLuka Boskovic
21
FINNOVASIA
Queenie ChanQueenie Chan
3
Fusion bank
Wang LinWang Lin
3
FINNOVASIA
Romane Colliot Romane Colliot
22
Fusion bank
Ryan Ryan
77
Fusion bank
Lee Kai kongLee Kai kong
4